Valokuituasiaa

Tässä hieman tietoa valokuituhankkeen nykytilanteesta:

Valokuituhankkeeseen lähti mukaan 77 liittyjää ja rahoitushakemus on jätetty ELY keskukseen 30.5. Hanke kilpailutettiin HILMA-järjestelmässä ja rakennuttajaksi on valittu Pohjois-Hämeen puhelin Oy.
Liittymän hinta jää alle ”kipurajana” pidetyn 2500€. Tarkka hinta selviää, kun viimeiset tarkennukset on saatu.
Elenia on lähdössä hankkeeseen mukaan ja sähköverkkoa tultaisiin sijoittamaan maahan n.40 km osalta.
Kaupungilta on saatu välirahoituspäätös. Välirahoitusta tarvitaan koska ELY keskus maksaa avustuksen toteutuneista kuluista kuittien perusteella.

Jotta rakentaminen toteutuu se edellyttää:
– Saamme täyden 70% avustuksen ELY keskukselta. Mahdollinen päätös syksyllä.
– Saadaan verkon sijoittamisluvat tiealueille. (Elenia haluaa päästä eroon metsissä ja pelloilla menevistä linjoista)
– Kyläyhdistys tekee rakentamispäätöksen, Ajankohta on sitten kun rahoituspäätös saatu.
– Jälkiliittyjänä on mahdollista vielä päästä mukaan. Hinta heille olisi 300€ korkeampi kun hankkeeseen määräaikaan mukaan lähteneillä.

Kuitualuekartta ja alustava suunnitelma johtoreiteistä löytyy osoitteesta www.vekkyla.fi

Lisätieto hankkeesta:
Hilkka Ylä-Pynnönen 0400-336389
Juhani Rauhalammi 050-3275984
Jaakko Päivärinta   0400-889017
Mikko Kivilahti     050-3009521

Vastaa